Všechna přírodní BIO LÉČEBNÁ SPECIFIKA
v kvalitě BIO organic vám z našeho VO skladu rád pošlu poštou, kurýrem, přímým autobusem,
nebo přivezu na seminář Shiatsu.

Není moudré si tato specifika naordinovat dle vlastní úvahy, doporučuji konzultaci,
buď osobně, nebo na shora uvedených kontaktech.

Celý sortiment zdravých přírodních BIO potravin většinou z Japonska a Kanady: Ceník 2018
s podrobnými vysvětlivkami.

Více než 500 položek.

OBJEDNÁVKOVÝ LIST A CENÍK 2018

na 500 přírodních BIO specifik s podrobnými vysvětlivkami

 

Témata přednášek Školy Shiatsu Ki

Témata Tsubo přednášek Školy Shiatsu Ki

 

Můj překlad velezajímavé knihy